• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Prosjektsak

Prosjektsak

Utmerket produksjon - kjerneteknologien for systemet

Modulteknologi (for eksempel 60 celler)

MBB polykrystallinsk

moduleffekt 270 ~ 280W

MBB PERC monokrystallinsk

moduleffekt 275 ~ 300W

MBB monokrystallinsk

moduleffekt 275 ~ 290W

MBB monokrystallinsk N-type

moduleffekt 280 ~ 360W

MBB monokrystallinsk dobbeltglass

moduleffekt 270 ~ 290W